Závěrečná zkouška

Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku musí podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Na závěrečnou zkoušku sebou žadatel musí mít:

 • Doklad totožnosti
 • ŘP pokud je jeho držitelem
 • doklad o zaplaceném správním poplatku ve výši 700 Kč – tento poplatek se platí na pokladně MěÚ Valašské Meziříčí:
  • Soudní 1221, 75701 Valašské Meziříčí (kousek od pošty, směrem na náměstí)
  • Zašovská 784, 75701 Valašské Meziříčí (barevná budova)

  Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

  • Zkouška z předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se koná v elektronické podobě na počítači. Test obsahuje 25 otázek, každá otázka má vždy jen jednu správnou odpověď. Maximální možný počet získaných bodů je 50, pro úspěšné složení zkoušky musí žadatel dosáhnout nejméně 43 bodů (a to u všech skupin ŘO). Úspěšné složení testů je nezbytné pro pokračování v dalších částech zkoušky
  • Zkouška z ovládání a údržby vozidla (jen u skupin: C, C + E, D, D + E)
  • Zkouška z praktické jízdy, žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a také bezpečně zvládnout situace, které vznikají v silničním provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá nejméně 30 až 45 minut dle konkrétní skupiny ŘO. Součástí zkoušky jsou také úkony spojené s kontrolou vozidla před jízdou.

  Za zkoušku z odborné způsobilosti je žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč.


  Opravná zkouška

  V případě, že žadatel u některé části zkoušky neuspěje, musí se zúčastnit zkoušky opravné, a to podle zákona nejdříve za 5 pracovních dní.

  Počet opravných zkoušek je omezen, nově od 1. 7. 2021 platí, že každou část zkoušky je možné opakovat nejvýše 2x, tzn. zkouška + 2 opravy = 3 pokusy na každou dílčí část zkoušky.

  Pokud žadatel neuspěje u některé části zkoušky (testy, údržba nebo jízda) ani na 3 pokus, musí v autoškole znovu opakovat tu část, u které byl u zkoušky neúspěšný.

  Po opětovném absolvování výuky nebo výcviku, se smí žadatel opět podrobit opakované zkoušce a to nejvýše 3krát. Celkem má žadatel tedy 3 + 3 pokusy na každou část. Pokud by žadatel neuspěl ani na 6. pokus, musí v autoškole absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

  + od zahájení první zkoušky má žadatel celkem 12 měsíců na to, aby zkoušky úspěšně složil. V opačném případě musí v autoškole absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

  Za účast na opravné zkoušce se platí tyto poplatky:

  Městskému úřadu:

  • Zkouška z předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích 100Kč
  • Zkouška z ovládání a údržby vozidla 200Kč
  • Zkouška z praktické jízdy 400Kč

  Autoškole:

  • Zkouška z předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích NEPLATÍTE
  • Zkouška z ovládání a údržby vozidla NEPLATÍTE
  • Zkouška z praktické jízdy Sk. B, BE, T, 500,- A 800,- C, CE 1500,- D 3000,-


  Cvičné testy

  Otestujte si své znalosti z předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích, zkuste si test nanečisto!

  Testy od Ministerstva dopravy
  Na stránkách Ministerstva dopravy najdete testy pro všechny skupiny ŘO a také testy pro zkoušku z profesní způsobilosti. http://etesty2.mdcr.cz/

  Testy online
  V aplikaci eTesty, si můžete zdarma vyzkoušet on-line testy používané pro ověření znalostí nutných k získání řidičského průkazu. http://www.autoskola-testy.cz/


  Výukové materiály

  Pro výuku teorie a přípravu na závěrečnou zkoušku používá naše autoškola jako partner projektu „Bezpečnost pro každého“ následující výukové materiály od Agentury Schröter.

  • Učebnice „Autoškola? Pohodlně!“
  • Výukový CD – ROM „Autoškola? Pohodlně!“
  Schroeter

Provozní doba Valašské Meziříčí

 • Po: 13:00 - 17:00
 • Čt: 12:00 - 16:00
 • Út, St, Pá: po telefonické nebo emailové dohodě